ทันตกรรม

290

            บริการดูแลรักษาฟันและช่องปาก โดยทันตแพทย์ปริญญา, รักษาโรคเหงือก, อุดฟัน, ถอนฟัน, รักษารากฟัน, ใส่ฟันปลอมด้วยเครื่องมือทันตกรรมที่ทันสมัยและสะอาดปลอดเชื้อโรค

      เวลาทำการ
          วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น.
          บริการทันตกรรมนอกเวลา วันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 16.00 - 20.00 น.

       นัดหมายและติดต่อสอบถาม
          โทรศัพท์ 032-681108 ต่อ 111

        สถานที่
          ห้องทันตกรรมโรงพยาบาลกุยบุรี