300

          แผนกตรวจโรคทั่วไป เน้นให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทั่วไปที่มีปัญหาเฉพาะ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  และมีประสบการณ์ในการรักษา

       บริการและการรักษา
          - โรคทั่วไป
          - โรคไข้เลือดออก
          - โรควัณโรค
          - โรคเบาหวาน
          - โรคปอดอักเสบ
          - โรคไต
          - โรคไทรอยด์

         เวลาทำการ
          
วันจันทร์ - ศุกร์  ตั้งแต่เวลา  08.00 - 15.00 น.


         นัดหมายและติดต่อสอบถาม
          
โทรศัพท์  032 - 681108  ต่อ  105

          สถานที่
          ตึกผู้ป่วยนอก
          โรงพยาบาลกุยบุรี  41/1  หมู่  5  ต.กุยบุรี  อ.กุยบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์  77150