งานจัดซื้อ/จัดจ้าง

 

 

new3ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน

new3คู่มือโรคติดต่อตามเพศสัมพันธ์

new3ประกาศราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องกรอฟัน

new3ประกาศราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์การแพทย์ (ยูนิตทำฟัน)

new3เอกสารประชุมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU:Rational drugs use)เเละเเนวทางตัวชีวัด

 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การเเพทย์เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดแบบพกพา

 ประกาศราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การเเพทย์

ระกาศเรื่องทำลายฟิล์ม X- RAY ที่หมดอายุจัดเก็บ