สถานที่ตั้งและขอบเขต
          ที่ตั้ง 41/1 หมู่ 5 ถนนเพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
          โทรศัพท์ (032) 681108, 681102, 682416, 682735 โทรสาร (032) 681109
          จำนวนเตียง 30 เตียง

         facebook icon